Juridiske oplysninger:

KLARBIL ApS / KLARRENS ApS
Sallingvej 83B
2720 Vanløse
CVR: 42171360

1. Ydelse
KLARBIL ApS (herefter benævnt ”Klarbil” eller ”Klarrens”) tilbyder en bred vifte af rense- og rengøringsydelser, herunder rengøring af biler inde-& udvendig, polering og keramisk coating, afrensning af grafitti, afrensning af facader og tilsvarende overflader, udvendige behandlinger af campingvogne, fliserens samt ydelser, der relaterer sig hertil. Der er mulighed for abonnements rengøring og enkelte rengøringer. Er bilen mere end almindelig brugs beskidt, kan der komme ekstra gebyr på som servicen “ekstra støvsugning” ved indvendig rengøring. Ved forkert valg af biltype (Lille, mellem eller stor) tilrettes total prisen på ydelsen hos kunden. Det er kundens ansvar at oplyse den korrekte størrelse bil, ved tvivl kan kundeservice kontaktes for vejledning. Alle priser der er oplyst på hjemmesiden er inkl. 25% moms hvis andet ikke fremgår.

Såfremt en bestemmelse i disse aftale- og handelsbetingelser ikke kan håndhæves eller må anses for at være ugyldig, berøres aftale- og handelsbetingelsernes øvrige bestemmelser ikke heraf.

Klarbils ydelser er en indsatsforpligtelse, hvorfor Klarbil ikke indestår for og ikke garanterer for de med Klarbils ydelser ønskede resultater opnås.

2. Særlige betingelser
Foruden de øvrige bestemmelser i disse aftale- og handelsbetingelser skal følgende være gældende for de i overskriften nævnte typer af serviceydelser:

2.1. Afrensning af grafitti, afrensning af facader og tilsvarende overflader

Klarbil afrenser det aftalte område i henhold til de instrukser, som kunden skriftligt afgiver til Klarbil. Revideret d. 13.06.23

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for at sikre, at Klarbil kan præstere deres ydelse på en forsvarlig og faglig korrekt måde. Kunden accepterer derfor at blive opkrævet for eksterne udgifter i forbindelse med Klarbils behandling, herunder, men ikke begrænset til, udgifter til lift, stillads eller lignende.

Afrensning af grafitti, afrensning af facader og tilsvarende overflader kan medføre:

1) en farveforskel på farven af det behandlede område,

2) slitage på fuger og lignende samt

3) mindre afskalning af maling, puds m.v. på det behandlede område.

Kunden er forpligtet til at oplyse materialetypen der skal renses på så klarrens kan udføre opgaven efter gældende forskrifter for rens af det oplyste. Er der oplyst forkert martrialetype kan klarrens ikke holdes til ansvar for evt. skader der måtte komme.

Der findes mange forskellige typer materialer som ligner hinanden, klarrens har ikke direkte viden om materialet er et efterligningsprodukt.

Kunden accepterer, at de ovenfor nævnte følger ikke udgør en mangel eller berettiger Kunden til erstatning herfor.

klarrens er berettiget til at afvise at udføre en behandling hvis det efter klarrens vurdering ikke kan gøres på en forsvarlig måde henset til manglende rydning af og omkring det område, som kunden ønsker renset. Kunden accepterer, at en sådan berettiget afvisning medfører en betaling til Klarbil på 50% af det aftalte vederlag ved som følge af udkørsel og tilrettelæggelsen af behandlingens udførsel.

2.3. Udvendige behandlinger af campingvogne

Kunden er ansvarlig for at sikre, at campingvognen er vandtæt (herunder, men ikke begrænset til, ved lukning af vinduer, ventilationskanaler og lignende).

Klarbil er berettiget til at afvise at udføre en behandling hvis det efter Klarbils vurdering ikke kan gøres på en forsvarlig måde henset til campingvognens placering og eller stand. Kunden accepterer, at en sådan berettiget afvisning medfører en betaling til Klarbil på 50% af det aftalte vederlag som følge af Klarbils udkørsel og tilrettelæggelsen af behandlingens udførsel.

2.4. Fliserens
Kunden er forpligtet til at afrydde det område, som ønskes renset, så Klarbil kan præstere sin ydelse på det ønskede område. Kunden er forpligtet til at følge Klarbils anvisninger herfor. Revideret d. 13.06.23

Klarbil er berettiget til at afvise at udføre en behandling hvis det efter Klarbils vurdering ikke kan gøres på en forsvarlig måde henset til manglende rydning af og omkring det område, som kunden ønsker renset. Kunden accepterer, at en sådan berettiget afvisning medfører en betaling til Klarbil på 50% af det aftalte vederlag som følge af Klarbils udkørsel og tilrettelæggelsen af behandlingens udførsel.

3. Booking og betaling
Ved bookinger der er foretaget på mail eller telefon accepteres vores handelsbetingelser skrive du under på, at du har læst og accepteret vores handelsbetingelser. Ved booking via telefon eller mail, fremsendes link til betaling af depositum eller det fulde beløb for aftalen. Aftalen træder først i kraft når betalingen er modtaget. Betalingen for ydelsen sker forud for udførelsen medmindre andet er aftalt. Ved booking betales det fulde beløb. I tilfælde af at der opkræves depositum, bliver dette modregnet på dagen, hvor der kan betales med kreditkort eller eksakt beløb kontanter, såfremt andet ikke er aftalt. Hvis betaling ikke modtages rettidigt, annulleres aftalen. Betaling med kreditkort online i forbindelse med en booking, vil beløbet blive trukket med det samme fra det kort som er brugt til bookingen. Beløbet vil blive refunderet hvis aftalen annulleres rettidigt jvf. betingelse 4. Beløbet bliver tilbageført indenfor 1-5 bankdage. Erhvervskunder med serviceaftaler modtager en faktura efter hver vask, eller hver måned, dette aftales individuelt med hver erhvervskunde. Aftales der betaling via faktura, fremsendes en faktura før opgaven bliver uført med mindre andet er aftalt. Denne faktura skal være betalt inden for firsten som er angivet på fakturaen, hvis dette ikke overholes kan Klarbil ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Ved køb af Klarbils ydelser som erhvervsdrivende kunde gælder der ikke en fortrydelsesret, og den erhvervsdrivende kunde er derfor bundet af det hos Klarbil bestilte antal og type ydelser.

4. Kommunikation
Ved booking giver kunden, Klarbil lov til at kommunikere med kunden via telefon, email, app notifikationer, sociale medier og kommunikations-apps.

5. Afbestilling eller ændring af aftale.
Afbestilling eller ændring af aftale kan ske op til 3 dage før aftalte tidspunkt via kundeportalen på hjemmesiden gennem dit eget bruger login (e-mail som er oplyst ved bestilling). Der kan også afbestilles ved at sende en mail til kontakt@klarbil.dk. Afbestillingen er gældende når mailen er modtaget. Det er kundens ansvar, at bestillingen når frem i rette tid.

Revideret d. 13.06.23

Afbestilling eller fortrydelse under 3 dage før aftalte tid eller mens arbejdet udføres har Klarbil ret til opkrævning af det fulde beløb, medmindre andet er aftalt. Der er ikke fortrydelsesret på bookinger der er lavet under 3 dage før aftalen finder/skulle have fundet sted. I tilfælde af at Klarbil giver tilladelse til ændring af aftale, der afbestilles under 3 dage før udførelse af service, har KlarBil ret, men er ikke forpligtet, til at tilbyde at en aftale flyttes maks 14 dage frem. Hvis kunden aflyser/annullere den nye dag, vil det betragtes som omgåelse af vores afbestillingsbetingelser. Klarbil vil her opkræve det fulde beløb, som kunden er forpligtet til at betale. Kommer Klarbil til en aftale og kunden ikke er at finde på adressen eller ikke ønsker ydelsen udført alligevel, har Klarbil ret til opkrævning af det fulde beløb, som kunden vil være forpligtet til at betale. Er kunden ikke at finde på adressen forpligter Klarbil sig til at vente maks 15 minutter og give minimum 2 opkald til kunden med minimum 5 minutters mellemrum. Besvarer kunden ikke telefonen, dukker op inden for 15 minutter eller ønsker kunden ikke vores ydelse, har vi ret til opkrævning af det fulde beløb. Der er således ikke mulighed for ændring af aftale, medmindre Klarbil giver mulighed herfor. Sker afbestillingen rettidigt mere end 3 dage før ydelsen skulle have fundet sted, vil depositummet eller det fulde beløb blive refunderet til kunden indenfor 1-5 bankdage.

6. Skader & forsikring
Klarbil er dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikring i tilfælde af skader påført kundekøretøjer i det omfang Klarbil kan gøres erstatningsansvarlig for en evt. skade på ført køretøjet. Bemærk at bestående skader på køretøjer, herunder køretøjets glas skal angives når du foretager booking. Klarbil garanter ikke en ridsefri bilvask, men gør en stor indsats med teknik og udstyr, til at formindske muligheden for dette. Klarbil dækker ikke denne type skader samt forværring af stenslag i vaskeprocessen. Ved behandling- og bearbejdning af kundekøretøjer på Klarbil lokalitet, er kunden indforstået med at køretøjet henstår for egen regning og risiko.

7. Reklamation
Klarbil gennemgår bilen med kunden efter ydelsen er færdiggjort. Når kunden godkender ydelsen bortfalder reklamationsretten. Hvis der skulle være fejl og mangler under gennemgåelse af ydelsen, vil Klarbil straks afhjælpe med det ønskede. Evt. reklamationer over leveret ydelse efter endt overlevering skal ske via mail til kontakt@klarbil.dk, med en beskrivelse af reklamationen, og vedhæfte minimum 3 billeder, som på god og tydelig vis viser problemet.

Klarbil har ikke pligt til at afhjælpe fejl og mangler, når bilen er overdraget til kunden. Kunden er selv forpligtet til at tage billeder før Klarbil påbegynder serviceydelser. Dette er for at kunne dokumenter evt. skader etc. før arbejdet, ved eventuelle reklamation eller skader som kunde mener Klarbil er ansvarlig for. Klarbil har ret til, at forsøge at afhjælpe eventuelle problemet. Ved ankomst skal kunden eller en repræsentant som kan tage beslutninger på kundens vegne, være til stede hvor arbejdsopgaven vil blive gennemgået. Det samme gælder ved overlevering efter endt arbejde. Er dette ikke muligt vil opgaven betragtes som godkendt uden bemærkninger og dermed ikke kan foretage en reklamation efterfølgende.

8. Billeder af køretøjet. Kunden giver Klarbil rettigheder til at må tage billeder af køretøjet både indvendigt og uden på. Til dokumentation før ydelsen er begyndt og efter ydelsen er leveret. Hvis der opstår twist om skader kunden mener Klarbil er ansvarlig for, kan disse billeder bruges som bevis i sagen. Klarbil må bruge billederne som reklame på hjemmeside, sociale medier og andre platforme. Klarbil har ansvar for at sløre evt. nummerplade på køretøjet. Hvis kunden ikke ønsker billeder af sin bil til at indgå i vores markedsføring eller sociale medier, skal dette oplyses skriftligt til Klarbil.

9. Nøgler
Det er kundens ansvar at nøgler bliver overdraget til Klarbil, samt at det er kundens ansvar at modtage nøglen når ydelsen er udført. Klarbil er ikke erstatningspligte for bortkommende nøgler. Hvis kunden ønsker vi afleverer nøglerne til andre personer end kunden eller lægger dem steder kunden har anført, er kunden selv ansvarlig for nøglen og Klarbil vil ikke være erstaningsansvarlig.

10. Andet
Der tages forbehold for prisfejl, taste-& slåfejl, krig, terror og force majeure.

11. Sygdom og nedbrud Klarbil kan annullere eller flytte aftaler, ind til 1 time før det aftalte tidspunkt ved akut sygdom eller nedbrud på maskiner eller biler. Hvis kunden ikke ønsker en ny dag, vil der ikke blive opkrævet betaling som oplyst i betingelse 5. Evt. betaling vil blive refunderet. Klarbil skal så vidt muligt finde en ny dato og tid som passer kunden, dette vil også kunne være muligt uden for normal åbningstid.

12. Kunde- & Privatlivspolitik
Vi videresælger ikke dine personlige oplysninger til andre. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med Klarbil, har vi brug for følgende oplysninger: . Navn . Adresse . Telefonnummer

. E-mail adresse . Registreringsnummer på bilen Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Klarbil og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Klarbil har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige i Klarbil er: Jesper Rude Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Klarbil har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Databeskyttelsesforordningen og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@klarbil.dk.

13. Cookies
På klarbil.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Vi bruger Facebook cookies for at give dig reklamer og informationer, samt google analytics og google ads cookies. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

14. Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på klarbil.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Klarbil’s hjemmeside